Bestillingsbetingelser

For å garantere deg og ditt arrangement det beste og levering i henhold til forventing, er det enkle betingelser som automatisk må inngås ved bestilling hos oss. Vi gjør oppmerksom på at alle endringer og eventuelle avbestillinger må sendes skriftlig til info@matfikseren.no innen de fristene som står nedenfor. Ved bekreftelse på bestilling, godkjenner bestiller betingelsene nedenfor.

Avbestilling

Avbestilling/reduksjon 1-30 personer 31-80 personer 80 +
Avbestillingsfrist (kl 12.00)  7 Dager 14 dager 21 dager
Reduksjonsfrist inntil 20% (kl 12.00) 4 dager 7 dager 14 dager
Avbestillingsgebyr etter reduksjonsfrist* 50 % 50 % 50 %
Avbestillingsgebyr etter avbestillingsfrist 100 % 100 % 100 %

Ved større arrangement kan det være egne frister som gjelder
*Reduksjon av antall etter reduksjonsfrist vil 50 % av kostnaden belastes

**Avbestillinger grunnet gjester som er  korona smittet, eller i karantene går også under våre ordinære avbestillingsregler.  Det er kun hvis stat eller kommune setter inn restriksjoner som gjør at arrangementet/selskapet ikke er mulig å gjennomføres, at det gir det grunnlag for fri avbestilling/endringer.

 

Betaling

Matfikseren AS sender ut faktura elektronisk i etterkant av levering.
Ved større arrangement hvor beløpet overstiger 15.000, skal 50 % av bestillingen betales 14 dager før levering.

 

Levering og fraktpriser 

Vi leverer gjerne maten hjem til deg, eller du kan hente maten selv til avtalt tidspunkt fra vårt lokale i Konnerudgata 36, 3045 Drammen.
Frakt priser fra

Til Pris ink. 25 % mva Til Pris ink. mva.
Drammen 320,- Svelvik 690,-
Sande 625,- Berger 750,-
Holmestrand 920,- Sætre 900,-
Krokstadelva/Mjøndalen 585,- Horten 1565,-
Hokksund 690,- Lierstranda 320,-
Vestfossen 840,- Tønsberg 2250,-
Solbergelva 470,- Oslo 1875,-
Kongsberg 1250,- Sandvika 950,-
Åmot 1775,- Asker 720,-
Vikersund 1975,- Røyken 540,-

*Prisene er veiledende, og vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme.

*Frakt på helligdager og nyttårsaften etter klokken 15:00,  er det en  100% økning på fraktprisene.

Retur av Tomgods
Retur av tomgods skal skje innen 5 dager etter leveringsdatoen hvis ikke annet er avtalt.

Returpunkter er:
Drammen: Matfikseren AS, Konnerudgata 36, 3045 Drammen.

Settes på rampe i bakgården inn ved Selmersgaten der det står varemottak. Der kan det settes igjen uavhengig av våres åpningstider.

Åssiden: Ligostua AS, Betzy Kjelsbergs v 263, 3028 Drammen. Tomgodset må leveres i åpningstidene til Ligostua AS

SANDE: Leveres på Meny Sande i ferskvareavdelingen.

Force majeure
Forhold Matfikseren AS med rimelighet ikke kan råde over, som brann, ulykker, naturkatastrofer, e.l, fraskriver Matfikseren AS seg erstatningsansvar i henhold til sedvanlige klausuler for force majeure

Med vennlig hilsen
Matfikseren AS